Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony: Cinemastore.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową Cinemastore.pl (zwany dalej: „Stroną Internetową”).
2. Uprzejmie informujemy, iż właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Jakub Kuszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie (04-348), przy ul. Garwolińska 9/95, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Rozwoju pod numerem , NIP: 1132576111, Regon: 142108492 (zwana dalej NETWORK LAB) która to firma przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
3. NETWORK LAB dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową. W ramach wynikającego obowiązku informacyjnego zgodnego z powyższym dokumentem (RODO), informuje że:
a) Administratorem danych osobowych jest Jakub Kuszyński reprezentujący firmę NETWORK LAB
b) z Administratorem skontaktować można się:
– pisemnie, poprzez wysłanie korespondencji na adres korespondencyjny firmy tj. Network Lab Jakub Kuszyński, ul. Garwolińska 9/95, 04-348 Warszawa
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@networklab.pl oraz kontakt@cinemastore.pl
– telefonicznie pod nr: 503 028 506
c) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

§ 1 Jak zbieramy dane?
1. NETWORK LAB zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy, bezpośrednio na wskazany mail oraz gdy Użytkownik dobrowilnie zapisze się do newslettera.
3. W powyższym przypadku, zbierane są dane: Imię i nazwisko (bądź podpis wprowadzony do formularza przez Użytkownika), adres e=mail, treść przesłanej wiadomości do kontaktu.
4. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
6. Podanie powyższych danych, jest niezbędne do skutecznej odpowiedzi na korespondencję.
7. Każdy użytkownik odwiedzający naszą stronę, ma możliwość zapisania się do newslettera. Dla realizacji możliwości wysyłania przez nas biuletynu, konieczne jest gromadzenie przez nas adresu email, imienia oraz nazwiska. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Cinemastore.pl i podmiot:
FreshMail sp. z o. o., al. 29 listopada 155 C w Krakowie, operatora serwisu freshmail.pl.
8. Użytkownik biorący udział w zorganizowanym przez nas konkursie internetowym przekazuje nam dane osobowe konieczne do realizacji samego konkursu jak i realizacji wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres do wysyłki, e-mail, telefon oraz przedmiot konkursu).

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania Użytkowania naszej strony, zbieramy dane do celów statystycznych i analitycznych. W przypadku dobrowolnego wpisania się do newslettera, zbieramy dane dla celów informacyjnych i reklamowych. W przypadku przekazania dnam danych poprze formularz kontaktowy, zbieramy dane do celu odpowiedzi na wiadomość, jak i do prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji. W przypadku wygrania Użytkownika w konkursie, dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
a) UPS, GLS, DPD, Apaczka.pl (R2G Polska Sp. z o. o.), Furgonetka.pl (Swistak.pl Sp. z o. o.), PKWiD Dudkiewicz i S-ka Spółka Jawna;
b) Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w § 1 i 2 powyżej,
3. ma Pan/Pani prawo do:
– usunięcia wybranych zgód, które wcześniej zostały udzielone,
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania/edycji swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– przeniesienia danych osobowych,
– wglądu do wyrażonych zgód oraz informacji o dacie wyrażenia zgody.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
5. zwracamy uwagę, iż nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania niezbędnych nam danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. W przypadku braku podania danych, które są nam niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi, nagroda konkursowa może nie zostać wysłana, ze względu na brak możliwości jej realizacji,
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, dla konieczności realizacji usług reklamowych oraz marketingowych jak i możliwości przydzielenia Pani/Panu rabatów sprzedażowych i treści dopasowanych do Pana/i zainteresowań. Przetwarzane dane mogą mieć na celu próby lepszego dopasowania przyszłej ewentualnej treści ze względu na wcześniejsze wyświetlenia strony. Owe profilowanie daje nam możliwość odpowiedniego dopasowania treści na stronie i polecenie konkretnych artykułów w pierwszej kolejności, Uzależnione jest to od analizy i przetworzenia posiadanych danych dotyczących Pana/Pani odwiedzin na naszej Stronie Internetowej.
7. Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są w okresie świadczenia usługi lub realizowania konkursu, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych, do czasu wycofania wyrażonej zgody bądź zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach, kiedy podstawą prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora. Przewiduje się możliwość przedłużenia okresu przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przetwarzane dane zostają nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez NETWORK LAB na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez NETWORK LAB treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych treści na Stronie Internetowej.
2. NETWORK LAB wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Stronę Internetową, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Strony Internetowej i jego funkcji.
3. NETWORK LAB wykorzystuje cookies własne w celu: a) uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na Stronie Internetowej, dzięki której Użytkownik nie musi w formularzu kontaktowym ponownie wpisywać danych kontaktowych; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. NETWORK LAB wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); c) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);.
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: a) przeglądarka Internet Explorer; b) przeglądarka Mozilla Firefox; c) przeglądarka Chrome; d) przeglądarka Safari; e) przeglądarka Opera; f) przeglądarka Microsoft EDGE. W sytuacji braku zgody na zbieranie danych cookies, należy zablokować tę możliwość, poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Ze względów technicznych, nie mamy możliwości zagwarantowania poprawnego działania przy blokowaniu plików cookies pochodzących ze strony Strony Internetowej. Dane cookies w każdej chwili każdy użytkownik może usunąć, dokonując odpowiednich działać w swojej przeglądarce internetowej.
7. NETWORK LAB może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez NETWORK LAB przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. NETWORK LAB nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Stronę Internetową mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy NETWORK LAB a system CMS Cinemastore.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
3. W przypadku subskrypcji biuletynu (newsletter) mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji na Stronie Internetowej, w newsletterze, bądź poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych Cinemastore.pl.
4. Osobą do której należy składać ewentualne skargi jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt został wskazany we wstępie pkt 3, b).

§ 5 Zabezpieczenia
1. NETWORK LAB stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. NETWORK LAB zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w NETWORK LAB są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zgodnie z RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. NETWORK LAB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@networklab.pl.
3. Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 r.

Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare